Meie ühiskondlik tegevus

Toetame noorte arengut ning aitame käivitada sotsiaalseid ettevõtteid, et lahendada ühiskonna juurprobleeme*.


*Lahendame teaduse, kultuuri ja kodanikuühiskonna selliseid probleeme, mis on teiste probleemide põhjustajateks.


Kuidas see töötab?


1. Noorte arendamine

Värbame igal aastal mitukümmend noort (vanuses 16-30), kes liituvad vabatahtlikena meie projektide meeskondadega (värbamine toimub sügiseti ning aasta alguses). Alustavad noored väikeste ürituste korraldamisega (ürituste sarjad, nt Meet the World, Inimene kohtub inimesega), siis liiguvad edasi korraldama suuremaid üritusi (nt TEDxTartu konverentsid, Eesti Kodanikuühiskonna Nädal).


Korraldamiskogemus õpetab kirjutama projekte, töötama meeskonnas, suhtlema esinejatega, korraldama rahaasju, juhtima ning vastutust võtma. Praktilise tegevuse kõrval toimub ka intensiivne koolitusprogramm ja oma kogemuse peegeldamine töötubades. Need kogemused annavad ülekantavaid oskusi, mis võimaldavad hiljem saada hakkama ükskõik millises sektoris töötadas või ka näiteks oma ettevõtet alustades.


Üritused ise pakuvad aga ka teiselt poolt platvormi, kus kõik huvilised saavad vabalt vahetada kogemusi ja ideid, koguda uut informatsiooni ning algatada ja arendada diskussioone erinevate distsipliinide vahel.


2. Sotsiaalsete ettevõtete käivitamine

Pakume noortele turvalist keskkonda, kus käivitada oma sotsiaalne ettevõte (sotsiaalne ettevõtlus on selline organisatsiooniline tegevusvorm, kus teenitakse ettevõtlustulu, kuid mille tegevuse põhieesmärk on konkreetne ühiskondlik mõju, lähemalt siit). Kaardistame selleks Eesti ühiskonna probleeme (teaduse, kultuuri ja kodanikuühiskonna valdkondades) ning tutvume ideede/mudelite/lahendustega sellistele probleemidele mujal maailmas (läbi oma ürituste, nt TEDxLive otseülekannetega).

Noored, kes on läbinud Domuse arenguprotsessi (korraldanud üritusi ja konverentse), liiguvad soovi korral omaenda ideega edasi inkubaatorisse, kus nende sotsiaalse ettevõtte käivitamist toetavad sobivad koolitused, mentorid väljast ning isiklik nõustamine. Lisaks pakume ka ühist koostöötamise kohta DD HUB ühiskontori näol.

Soovime käivitada selliseid algatusi, mis lahendavad mõnd väga konkreetset probleemi (nt täiendada üldhariduse õppekava suhtlustreeninguga, rahastada innovaatilisi kultuurialgatusi, populariseerida mõnd teadusvaldkonda). Hetkel võib selliste algatustena välja tuua Noorte Liidrite programmi, "Noorte osalus kohaliku tasandi otsustusprotsessides" projekti, Vabaühenduste manifesti ja Tartu vabaühenduste võrgustiku käivitamise.