Riin Veidenberg

Riin õpib teisel kursusel psühholoogiat ja majandust. Vaba aega sisustab ta korporatsioonis Filiae Patriae ning tegeleb spordiga. Oma projekti teema valis Riin vastavalt oma huvidele ja teema aktuaalsusele.


Riini projekt on Inimesed, innovatsioon ja areng.