Gea Lepik

Gea on kolmanda kursuse juuratudeng, kes ei ütle kunagi ära võimalusest õppida midagi uut. Talle meeldib end maailmas toimuvaga kursis hoida ning aktiivse ühiskondliku tegevuse kaudu oma sõna sekka öelda.
Vabal ajal naudib Gea häid väitlusi ning tantsimist ladina-ameerika rütmide saatel. 
 
Ta on seotud mitmete noorteorganisatsioonidega, mistõttu noorte mured ja mõtted on talle tuttavad nii omast käest kui teiste kaudu. Seetõttu tegeleb Gea hetkel noorte osalust tõstvate projektidega, julgustamaks Eesti noort aktiivsemalt ühiskonnas kaasa rääkima.  


Gea juhtis projekti "Noor ühiskonnas ja poliitikas" ja korraldab praegu projekti "Noorte osalus kohaliku tasandi otsustusprotsessides".