Sihtasutus     Nõukogu     Põhikiri     Aastaaruanded     Eetikakoodeks     Stipendium     Raamatukogu    EVS

EVS - Euroopa Vabatahtlik Teenistus

Euroopa vabatahtlik teenistus on mõeldud noortele (18-30 eluaastat), kes soovivad ennast teostada vabatahtlikuna mõnes välisriigis, eelkõige aga Euroopa maades. Teenistuse pikkus on 2-12 kuud. 


Euroopa vabatahtlik teenistus on noore inimese võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes maailma riigis just temale huvipakkuval alal. Samaegselt teenistusega saab ta tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Oma olemuselt on Euroopa vabatahtlik teenistus koostööprojekt, kus on alati vähemalt kolm osapoolt: vabatahtlik ise, teda saatev ja teda vastuvõttev organisatsioon. Vastavate organisatsioonide leidmisel on abiks andmebaas, kus on kir

jas, kellel on õigus vabatahtlikke saata ja vastu võtta. Mõlema organisatsiooni ning programmi Euroopa Noored abiga saabki noore vabatahtlik teenistus teoks.


Sügisel 2010 saatis SA Domus Dorpatensis esmakordselt eesti vabatahtliku välismaale: Eliina Pavljuk oli hooajal 2010/2011 aasta aega Rootsis, Nordgu organisatsioonis. Meie järgmine vabatahtlik, Henri Reha, viibis hooajal 2011/2012 samas organisatsioonis, et jätkata Eliina tööd.


SA Domus Dorpatensis osaleb programmis nii saatva kui ka vastuvõtva organisatsioonina. Eesti noored, kes soovivad EVS-il osaleda ja kellel ei ole veel saatvat organisatsiooni, võivad koostöösooviga meie poole pöörduda. Palume huvilistel meile saata oma CV ning motivatsioonikiri aadressile: volunteer (at) dorpatensis.ee.


Meie organisatiooni kohta saab ka lugeda vastavate organisatsioonide andmebaasist:


http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm (meie kood ehk EI Ref on 2012-EE-10)


Huvi korral võtke meiega ühendust: volunteer (at) dorpatensis.ee või telefonil 7331345