Projekt "Tolerantse Tartu eestkostevõrgustik"

Kujutage ette, et Tartu on tolerantne ja avatud ülikoolilinn, kus inimesed sõltumata oma rahvusest, usust või muust omapärast end hästi tunnevad. Teeme selle kujutluspildi reaalsuseks! Ühine unistus paremast Tartust toob sihtasutuse Domus Dorpatensis ümber kokku inimesed kodanikuühendustest, ülikoolidest, linnaametitest ja ettevõtetest. Projektis „Tolerantse Tartu Eestkostevõrgustik” soovime koos parandada kogukondadevahelist läbisaamist ja tugevdada kodanikuühenduste koostööd. 

 

Projekti jooksul viiakse läbi neli uuringut:

- "Ülevaade tolerantsi- ja diskrimineerimisalastest uuringutest Eestis 2000-2008"
-
"Tartu ja tartlased Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Balti Kaitsekolledži välistudengite poolt vaadatuna" 
- "Rahvusvaheline tolerantne Tartu ja Eesti meediakeskkond 2009"
-
"Tolerantsuse barjäärid ja tolerantsuse edendamine Tartus"

Projekti käigus on plaanis alltoodud üritused. Kuupäevad võivad veel muutuda. Üritused toimuvad Domus Dorpatensise majas aadressil Ülikooli 7.


Juuni 2009

 • 18. juunil: Projekti "Tolerantse Tartu eestkostevõrgustik" avakonverents
  Avakonverentsil kuulasime, mis tolerantsus üldse on, kuidas seda suurendada võiks ja mis selles vallas juba ette võetud on. Arutasime töögruppides, missugused probleemid meid ümbritsevad ja kuidas neid saab lahendada.

Oktoober 2009

 • 1. oktoobril: Interdistsiplinaarne metoodikaseminar
  Tutvustatakse erinevate distsipliinide kaasaegseid uuringumeetodeid. Toimub arutelu osalejate arvamuste ja innovatiivsete kogukonnatöö- ja uurimisettepanekute kogumiseks.
 • 6. oktoobril: seminar: "Ma pole turist, ma elan siin"
  Seminaril esinevad erineva taustaga Tartus elavad välismaalased. Arutletakse Tartu kodususe teemal, kas ja kui kerge on siia pikemalt peatuma jääda ning millised on sellise elukorralduse valupunktid. Seminar toimub inglise keeles.
 • 16. oktoobril: seminar: "Maailm pole must ja valge"
  Seminaril räägitakse rassismist ja rassismivastasest võitlusest. Näidatakse teemaga seotud filmi. Seminar on inglise ja eesti keeles.
 • 20. oktoobril: seminar: "Erinevad inimesed – üks rahvas"
  Seminari teemaks on Eesti riigiidentiteet e see, mis peaks erinevad Eestiga seotud inimesed üheks rahvaks tegema. Milline on see eestlaste ja milline eestivenelaste jaoks, mis võiks erinevaid Eestiga seotud inimesi omavahel liita, kas Eestis on lihtne olla  samaaegselt eestlane ja venelane või hoopis venekeelne eestlane?


November 2009

 • 10. novembril: seminar: "Ülikooli avatud uksed ajas ja ruumis"

  Teemaks on ülikool väärtuste kandjana ja eestvedajana. Arutlemine teemal, kuidas lisaks teadmistele ja teadusele peaks ülikool endas kandma ning edasi andma ka südametarkust, väärtus- ja kodanikukasvatust.

Detsember 2009

 • 8. detsembril: seminar: "Usund usu loojana"
  Tutvustatakse erinevaid usundeid, mis on ka Eestis levinud, nende eripärasid, põhimõtteid ja koostöövõimalusi.

Märts 2010

Aprill 2010


Täpsema info ürituste kohta edastame jooksvalt.

 

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.