Seminar "Sotsiaalne integratsioon - erinevad peremudelid meie ühiskonnas": Vanavanemad ja lapselapsed: kas konflikt või rikkus? 10.11.2010

Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskuse psühholoog Jelena Jedomskihh  rääkis sellest, kuidas võib tekkida olukord, kus vanavanemad on jäetud vastutama oma lapselaste kasvatamise eest. Arutasime, milliseid hirme toob  generatsioonide vahe ja miks valib laps mõnikord just vanavanema oma usaldusisikuks. Tiina Mürk Tartu Eakate Nõukojast täiendas seminari omapoolsete kogemustega lapselaste kasvatamisel ja rääkis vanavanemate  rollist lastega tegelemisel. Seminari modereeris Tartu Ülikooli Sotsioloogia osakonna õppejõud Kairi Kasearu.
Jelena Jedomskihhi ettekande materjalid leiate siit.

Projekti toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.