Sugu (kõver)peeglis

Seminaridesarja eesmärk oli tutvustada sootemaatikat ja ärgitada noori mõtlema soolisust ja selle konstrueeritust puudutavatel teemadel. Teemaga seonduvaid termineid tutvustati ja asetatati konteksti visuaalsete vahendite kaudu. Igal seminaril tegi külalislektor sissejuhatuse teemasse ja seejärel vaadati sootemaatikat käsitlevaid dokumentaalfilme “Isamaa ilu”, “Elav jõud” ja “Ma olen ju naine”. Filmide valikul oli oluliseks kriteeriumiks, et neis vaadeldaks soorolle ja hoiakuid Eesti kontekstis. Filmi vaatamisele järgnes vestlusring mitteformaalses õhkkonnas, kus huvilised said vastaval teemal mõtteid vahetada. Arutleti erinevate kultuuris levinud narratiivide ja meie peegeldatud kogemuse üle. Projekti eesmärk oli tõsta noorte sooteadlikkust ning levitada teavet soolise võrdõiguslikkuse temaatika kohta. Noored omandasid teadmisi ja väärtusi väljaspool formaalset haridussüsteemi, laiendasid silmaringi ja õppisid kriitiliselt analüüsima traditsiooniliselt jäiku soorolle, mis piiravad ühiskonna ja isiksuse vaba arengu võimalusi. Üritused olid eelkõige suunatud tudengitele, kuid teretulnud olid ka kõik teised huvilised. Sari toimus 2005. aastal.


Projekti toetas EV sotsiaalministeerium.