"Sotsiaalne integratsioon - erinevad peremudelid meie ühiskonnas"

Perekond on kõikide inimeste jaoks väga oluline. Paraku kipume me unustama, et ühiskonna muutudes on muutunud ka perekonna mõiste ja et kaugeltki mitte kõik ei ela klassikalises perekonnas. Suurele osakaalule vaatamata võib öelda, et sotsiaalselt ei ole ebatraditsioonilised pered veel kaugeltki aktsepteeritud. Tütarlastele, kes otsustavad saada emaks enne täisealiseks saamist, vaadatakse tihti viltu. Samuti jäävad puudega last üles kasvatavad vanemad sageli ilma vajaliku tähelepanu ja abita. Projekti abil soovime vähendada ebatraditsiooniliste peremudelite sotsiaalset isolatsiooni ja seeläbi edendada sotsiaalset sidusust. Projekti raames toimub seitse teemakohast seminari, millest olulise osa moodustavad diskussioonid, kus sõna saavad nii sihtrühmade esindajad kui inimesed, kes oskavad rääkida sotsiaalsetest muutustest peremudelites ja nende põhjustest. Projekt lõpeb konverentsiga, kus teeme kokkuvõtteid seminaridel käsitletust ja diskussioonide tulemustest.

Toimunud üritused:
15.09.2010 Lahutuse mõju lapsele
29.09.2010 Emadus alaealisena
13.10.2010 Lasterikkad perekonnad
10.11.2010 Vanavanemad ja lapselapsed
24.11.2010 Mida teha probleemse lapsega?
01.12.2010 Kas ühest vanemast piisab?
13.12.2010 Kuidas tulla toime puudega lapsega?
18.01.2011 Lõppkonverents

Projektijuht: Katrin Tomson, katrintomson (at) gmail.com

Projekti toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.