Schiller 250

Kuulsa saksa luuletaja Friedrich Schilleri 250. sünniaasta puhul korraldas Sihtasutus Domus Dorpatensis neljaosalist ürituste sarja Schilleri elust ja teostest. Ürituste käigus näidati seoseid tema aja ja tänapäeva vahel, ning Eesti ja Saksamaa vahel.

Schilleri ideed ja teosed on ka tänapäeval veel aktuaalsed – nt tema mõtted inimese olemusest ning küsimus, mis teeb inimesest parema inimese. Haridusel, ning alles haridusega inimese vabastamisel, on Schilleri teostes oluline roll. Nii väikeses riigis nagu Eesti tuleb ilmsiks, kui tähtsad on haritud kodanikud riigi ja eduka arengu jaoks. Schilleri vabadusemõte ei ole inimesi innustanud ainult Saksamaal, vaid ka Balti riikides, eriti tudengeid.


Sarja raames toimus neli üritust:


I seminar: „Schiller – poeet ja oma aja mässaja” 20.05.2009

II seminar: "Schilleri filosoofilised kirjutised" 09.06.2009

III seminar: „Schilleri ja Goethe vaheline sõprus” 5.11.2009

IV seminar: „Schilleri teosed” 15.12.2009

Projektijuht: Uta Kührt, uta.kuehrt (at) dorpatensis.ee


Projekti toetas Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Tallinnas.