Saksa okupatsioon Eestis Teise maailmasõja ajal

Saksa okupatsioon Eestis Teise maailmasõja ajal kuulub kahtlemata Eesti lähiajaloo kesksete teemade hulka. Hoolimata antud teema aktuaalsusest valitsevad selles osas veel mitmesugused eel- ja eksiarvamused. Kuigi Saksa okupatsioon Eestis on leidnud viimastel aastatel head ja põhjalikku käsitlemist akadeemilistes ringkondes, peavad uurimustöö tulemused kajastuma laiemas ühiskondlikus plaanis tervikuna.


Viimast silmas pidades on antud loengutesarja kaugemaks eesmärgiks teemaga seonduva uue informatsiooni vahendamine ning selle pinnalt laiema ühiskondliku diskussiooni tekitamine: kunagiste minevikusündmuste interpreteerimine lähtuvalt kaasaegsest vaatepunktist ning erinevate tõlgendusvõimaluste esitamine aitavad Saksa okupatsiooniga seonduvaid infolünki paremini täita ning võimalikke eksiarvamusi vältida. 


Üritused on mõeldud igas vanuses teemast huvitatud kuulajaile. Iga ettekanne algab teemakohase referaadiga, mis läheb sujuvalt üle laiemaks diskussiooniks külaliste ning lektori vahel. Kokku leiab aset seitse seminari, millest viimane on laiem lõpudiskussioon. Käsitletakse erinevaid temaatilisi aspekte nagu Saksa okupatsioon Eestis praegune uurimisseis; okupeeritud eesti territooriumi haldamine ning okupatsiooni igapäev; genotsiid ja inimsusevastased kuriteod; kollaboratsioon ja vastupanu, eestlased Saksa sõjaväes ning teemaga seonduvad olulisemad uurimislüngad.          


Ürituste raames astuvad lektoritena ülesse teemat põhjalikult uurinud ajaloolased Toomas Hiio, Meelis Maripuu ja Indrek Paavle ”Eesti Mälu Instituudist”. Teema juhatab sisse dr Olaf Mertelsmann, lähiajaloo dotsent Tartu Ülikoolis.


Üritusi korraldab SA Domus Dorpatensis koostöös Eesti Mälu Instituudiga ning ettevõtmist rahastab Goethe-Institut Tallinn. 


Sarjas toimunud üritused:

15.11.2010 Praegune uurimisseis

30.11.2010 Teine maailmasõda Eesti pinnal

07.12.2010 Saksa tsiviilvalitsus - kas juhtida või valitseda 

21.12.2010 Saksa okupatsioonivõimude repressioonid

11.01.2011 Eesti Omavalitsus, kollaboratsioon ja vastupanu

25.01.2011 Eestlased saksa armees, politseis ja Relva-SSis Teise maailmasõja ajal: vabatahtlikud ja mobiliseeritud

01.02.2011 Millised uurimislüngad vajavad veel täitmist?Projektijuht: Oliver Pagel, tulemeri (at) hotmail.com