Rakendusharidus! Hariduse rakendus?

Projekt oli suunatud Tartu Kivilinna Gümnaasiumi tehnika ja tehnoloogia kallakuga 10. ja 11. klassile, et toetada nende karjäärivalikut ja tutvustada rakendusharidust kui üht võimalikku alternatiivi. Projekti raames toimus iga kuu ekskursioon ühte organisatsiooni, kus töötavad tehnika või tehnoloogia haridusega inimesed (nt insenerid, digitaaltehnoloogia tundjad, projekteerijad jms). Pärast iga väljasõitu toimus diskussiooniõhtu, kus noored said avaldada arvamust külastatud organisatsiooni kohta, analüüsida ametitega seotud eeliseid ja puuduseid. Projektitegevused toimusid veebruarist juunini 2006. aastal. Projekti käigus külastati järgmiseid asutusi: Tallinna Laevaremondi tehast, Pärnu trükikoda Pajo, Keila Kaablit ja Rapla E-Plasti. Kahele diskussiooniõhtule oli kõnelema palutud Tartu kõrgkoolide rakendusharidusega seotud õppejõud, kes tutvustavad õppimisvõimalusi Eestis ja Euroopas.


Projekti toetasid Euroopa Noored ja EV Haridus- ja Teadusministeerium.