Otsimas ja leidmas. Eesti ja saksa kirjandusmaastikud

Projekti eesmärgiks oli tutvustada baltisaksa kirjandust ja tekitada diskussioon Saksa ning Eesti kirjanduse vahel.  Esialgu plaanitud seitsmest üritusest toimus ära neli.

Esimene üritus toimus 28.11.2005 (Aija Sakova tutvustas Ene Mihkelsoni ja Christa Wolffi võrdlust). Rahaline toetus saadi saksa saatkonnalt 2006. aastal, mistõttu sai projekti jätkata alles 2006. a sügisel.

Mag phil Kairit Kaur rääkis Naisautorlusest Baltisaksa ajakirjades 18. saj teises pooles. Kuulajaskonna moodustasid kirjanduse- ja ajaloohuvilised ning asjatundjad. Peale ettekannet toimus ka arutelu. 

Dr Liina Lukas käsitles oma ettekandes baltisaksa kirjanduse teist palet ning rääkis kirjanduse nn ketseritest. Ettekande pidaja ning 14 kuulaja vahel tekkis elav ja viljakas arutelu.

Mag phil Reet Bender valgustas omapärast balti saksa keelt, mis arenes siinsetel aladel kuni aastani 1939 ning mida baltisakslaste hulgas ka pärast seda kõnelemas kuulda võis. Huvitavat ettekannet kuulas 17 inimest.


Projekti toetas Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Tallinnas.