Õigus vs õiglus

Projekti põhieesmärgiks oli uurida erinevate juhtumianalüüside abil Eesti riigi ja rahva vahelise usalduse ja koostöö võimalikkust ning võimalusi. Kuidas on omavahel seotud riigi-  ja rahvapoolne kehtivate ametlike ja mitteametlike normide eiramine? Mis võib olla selle põhjuseks? Kuidas panna eestimaalasi mõtlema esmapilgul süütute seaduserikkumiste tegeliku mõju üle ühiskonnas? Kuidas mõjutada riigitegelasi, et nad oma otsustes ka rahva tegelikke huvisid silmas peaksid? Projekt eesmärgiks oli tõsta rahva teadlikkust Eesti poliitiliste otsuste sündimise tagamaade osas, et seeläbi lähendada riiki ja rahvast. Loengusarjas tekkis mõttevahetus avaliku ja mittetulundussektori organisatsioonide vahel, mis loodetavasti andis panuse kodanikuühiskonna arengusse.


Õigus vs Õiglus" oli loengusarja "Poliitika stiil ja sisu" jätkuprojekt ja 2006. aasta kevadel leidis aset kahe sarja ühine konverents.


Loengusarjade „Poliitika stiil ja sisu“ ning „Õigus vs Õiglus“ lõpetamiseks korraldati ümarlaud teemal „Õiglane poliitika –  müüt või tegelikkus?“. Ürituse ettekannetes ja aruteludes otsiti vastuseid küsimustele, millisel järjel on poliitiline kultuur Eesti Vabariigis, ning kuidas suhestuvad õiglus ja õigus eesti poliitmaastikul. Kui iga esineja lähenes tõstatatud küsimusele küll oma vaatenurga alt, siis selles oldi ühel meelel, et “õiglase” poliitika arenguks on Eestis veel hulgaliselt vaba ruumi. Negatiivsete aspektidena eesti poliitmaastikul toodi esile poliitikute vastutuse eest põgenemist/ vastutuse puudumist, pidevat demagoogitsemist ja isikliku kasu lõikamist. Samas oldi ka arvamusel, et moraalsema ja eetilisema  poliitika heaks eelduseks on eelkõige tugev kodanikuühiskond.


Toimunud üritused:

22.02.2006 Eesti riigi õiglus rahva silmis – usaldusest koostööni

39.03.2006 Seaduste õiglus Eesti igapäevaelus

26.04.2006 Kodanikuosalus ja eetiline avalik suhtlus kui vahendid õigluse suurendamiseks

26.04.2007 Õiglane poliitika – müüt või tegelikkus?


Projekti toetas Avatud Eesti Fond.