Noor ühiskonnas ja poliitikas


Projektimeeskonna visioon on sidus Eesti ühiskond, kus eri rahvusest noored väärtustavad ühiselt Eesti kodanikuks olemist ning kasutavad aktiivselt oma kodanikuõigusi, sealhulgas läbi eduka koostöö.


Projekti üheks eesmärgiks on suurendada Tartu gümnaasiuminoorte kodanikuteadlikkust, laiendades nende teadmisi ühiskonnaelus kaasarääkimise võimaluste kohta ja selgitades valimas käimise olulisust. Teine peamine eesmärk on ühiskonnasisese sallivuse edendamine läbi eesti- ja muukeelsete noorte vahelise koostöö soodustamise.


Projekti otseseks sihtrühmaks on 15-18-aastased Tartu eesti- ja venekeelsete gümnaasiumide õpilasesinduste ning mõlemast rahvusest noorte organisatsioonide liikmed. Kaudsed sihtrühmad on kõik linna gümnaasiumiõpilased, noorteorganisatsioonide liikmed, Tartu Linnavalitsus ning Tartu Noortevolikogu.


Projekti raames toimub kolm seminari, millest võtab osa 25 Tartu gümnaasiumide õpilasesinduse liiget ja noorteorganisatsioonide esindajat. Seminaride tulemustest tehakse kokkuvõte lõppkonverentsil, millele ootame lisaks seminaridel osalenud Tartu gümnaasiuminoorele ka linnavalitsuse ning linnavolikogu esindajaid.


I seminar: „Noored kaasatuks!”

Teemad: noorte ja linnavalitsuse koostöövõimalused, eri rahvusest noorte osalemine neid puudutavate otsuste tegemises, grupitöö „Meie koostöö linnaga”.


II seminar: „Noored valima!

Teemad: valimas käimise tähtsus, noorte madala valimisaktiivsuse põhjused, eri rahvuste valimisaktiivsuse võrdlus, grupitöö „Kuidas tõsta noorte valimisaktiivsust?”.


III seminar: „Noored poliitikas

Teemad: aktiivse poliitikaga seotud noorte isiklike kogemuste tutvustamine, vastuste leidmine küsimustele, miks noored peaksid poliitikas kaasa lööma, kuidas ühiskond sellesse suhtub ning kuidas tagada rahvusvähemuste esindatus poliitikas.


Projektijuht: Gea Lepik, gealepik (at) hotmail.com


Projekti toetab Integratsiooni Sihtasutus.