Tahad muuta maailma?
Päriselt.

SA Domus Dorpatensis saad end igakülgselt arendadakorraldada ja võtta osa Eesti põnevamatest üritustest ning lõpuks panna meie inkubaatoris algus omaenda sotsiaalsele ettevõttele.

Meeskonnad, mis otsivad uusi liikmeid

Domuse akadeemia meeskonnad tegelevad väga erinevate teemadega ning igaühe tegevus erineb veidi kõigist teistest. Seega on oluline, et leiad Domusest endale just sellise meeskonna, kus saad tegeleda endale huvipakkuva teemaga ning võtta ette just selliseid tegevusi, milles areneda soovid.


Uurime juba intervjuul, milline meeskond Sulle huvi pakuks ning mida seal konkreetsemalt teha tahaksid, samuti pakume liitumisprotsessi vältel võimaluse kõigi meeskondadega lähemalt tutvuda.


Sellele lisaks, kui omad varasemaid kogemusi ja selget sihti millegi siin mitte mainituga tegeleda, oled oodatud tooma kaasa oma üritustesarja ideed!


JUHTIMINE

 

Noored Liidrid

Noored Liidrid on Eesti noorte juhtimisvõime- ja tahte arendamise nimel töötav tore seltskond, kes usub: selleks, et olla mõtteviisilt liider, ei pea olema positsioonilt juht. Noorte Liidrite põhitegevuste hulka kuulub juhtimisteemalise portaali nooredliidrid.ee haldamine ning põnevate juhtimisteemaliste ürituste korraldamine. Kord aastas toimub tippsündmus Juhtimiskool, kus sel aastal osales üle 100 noore. Sagedamini leiavad aset spetsiifilisematele teemadele keskenduvad Offline'id, mis osalejate arvult väiksemad, kuid sellevõrra vahetumad. Noorte Liidrite meeskond ootab endaga liituma juhtimisteemadest ja kirjutamisest huvitatud noori toimetajaid, end videomontaažiga proovile panna soovivat tehnikahuvilist, julgelt hullumeelsete ideedega noort veebidisaini jumalust, energiast ja headest ideedest pakatavaid ürituste korraldajaid ning juhtimisteemadesse juba kirglikult suhtuvat partnersuhetega tegelejat. Uuri Noorte Liidrite tegevuse kohta lähemalt siit.

 

KUNST JA KULTUUR

 

Indiefest

Tartu Indiefest on 2013. aasta kevadel esmakordselt toimunud festival, mille alaprogrammide hulka kuuluvad lisaks muusikale film ja arutelu. Domus korraldab Indiefesti raames justnimelt seda viimast ehk aruteluprogrammi, mille eesmärgiks on avada indie-kultuuri laiemalt, pakkudes midagi ka „intelligentsele kõrvale“. Indiefest on ainus Domuse avalik üritus, mille organiseerimisel teevad koostööd mitu Domuse meeskonda. Eelmisel aastal näiteks "Inimene kohtub inimesega", "Poliitika eestoa","Teeme tutvust" ja "Meet the World" meeskonnad. Indiefesti meeskond on avatud kõigile, kes soovivad Tartu kultuuri- ja muusikaskeenet rikastada ja saada suurema festivali korralduskogemust.


Saksa üritused

Kuna Domus Dorpatensis on baltisaksa juurtega, on üheks käsitletavaks teemaks olnud alati Eesti-Saksa suhted. Oleme oma projektides ja üritustel käsitlenud mitmeid Saksamaaga seotud teemasid kultuurist õppimisvõimalusteni.  Saksamaa teemaliste ürituste korraldamisel teeme koostööd Goethe instituudi, Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonna, Konrad Adenaueri Fondi ning teiste organisatsioonidega.

 

Inimene kohtub inimesega

"Inimene kohtub inimesega" on kord kuus toimuv vestlusõhtute sari, mille peaeesmärgiks on publiku kultuurihuvi tõstmine ning ümbritseva kunstimaastiku avamine inimestele mõistetaval, põneval ja laiahaardelisel viisil. Iga vestlusõhtu keskmes on kaks kultuuri- või kunstiinimest, kelle looming, projektid või muu tegevus on parasjagu aktuaalsed. Lisaks harivale funktsioonile püüab vestlusõhtu näidata erinevate kultuurivaldkondade omavahelist seotust. Ühel õhtul võivad publiku ees kohtuda kirjanik ja disainer, näitleja ja skulptor või hoopis koreograaf ning muusik. Hooaja jooksul annab sari laia pildi meid ümbritsevast kultuuriruumist. Iga valdkonna esindajad tajuvad kultuuri oma vaatenurgast ja kasutavad oma ideede väljendamiseks eraldi märgisüsteeme, kuid sellegipoolest on ühendavaks lüliks fakt, et nende tegevus mahub üldnimetuse "kultuur" alla. Vestlussari leiabki muuhulgas vastuseid küsimustele: mis on kultuur, mis rolli peab kultuur tänapäeva maailmas täitma ja kellele on kultuur suunatud.

 

Meet the World

"Meet the World" on üritustesari, mille eesmärk on tutvustada erinevaid kultuure ja avardada osalejate silmaringi läbi huvitavate inimeste personaalsete lugude. Nende tulemusena lõhume meedia poolt loodud stereotüüpe, soodustame tolerantsemat suhtumist kultuurierinevustesse ning heidame uut valgust maailma rikkalikkusele. Iga kohtumisõhtu fookuses on erinev riik. Seni on sarja fookuses olnud näiteks Jaapan, Kolumbia, Tšehhi, Hiina, Gruusia, India, Brasiilia, Aserbaidžaan, Kreeka, Island, Kamerun ja Holland. Igal korral tulevad külla vähemalt üks kõne all oleva kultuuri esindaja ning üks eestlane, kes selle riigiga lähemalt kokku puutunud. Seni sarjas toimunud ürituste kohta saab lähemalt lugeda ja pilte vaadata siit.

 

Kaasaegse kunsti ja luule sari

Kaasaegse kunsti ja luule meeskond tegeleb eelkõige inimestes luulesse ja kunsti positiivse hoiaku loomisega. Leiame võimalikult efektiivseid ja alternatiivseid viise, kuidas juhtida tähelepanu kaasaegse kunsti ja luule vajalikkusele. Loovus soodustab vaimset ärkvelolekut, mis omakorda aitab näha igapäevaelu probleeme ja võimalusi uue nurga alt, et neistki rõõmu tunda. Lisaks toome esimesena Eestisse kunstiprojekti "Before I Die Wall".

 

TEADUS JA HARIDUS

 

TEDxTartu

TEDxTartu on interdistsiplinaarne konverents, mis on inspireeritud TED konverentside formaadist. TEDx konverentsisarjade erilisus seisneb teaduse populariseerimises, innovaatiliste ideede tutvustamises, ühiskonna valupunktide väljatoomises - olles sellisel kujul täiesti ainulaadne ning mitmekülgselt arendav ja tegutsema suunav. Konverentsi eesmärgiks on levitada ideid, mis väärivad jagamist. Lähemalt siit.


Teeme tutvust
Umbes kuu tagant pakub Domus Dorpatensis kõigile huvilistele võimalust teha tutvust teaduse, teadlaste, teaduse saavutuste ja miks mitte ka teaduse fopaadega. "Teeme tutvust" teadust populariseeriva üritustesarja üksikseminaril astub tavaliselt üles kolm Eesti teadlast, kellest igaüks saab 20 minutit oma seisukoha esitamiseks ette antud teemal ning peale kohvipausi algab arutelu, milles löövad kaasa nii esinejad kui ka publik. Möödunud hooaegade huvitavamate ürituste hulka kuuluvad arutelud alkoholi tagajärgedest, muusika mõjust ja selle tajumisest, aga ka näiteks teaduslik väitlus maailmalõpu võimalikkusest. 

 

Europe Makes School in Estonia

Programm "Europe makes school in Estonia" viib erinevatest Euroopa riikidest pärit Eestis õppivad vahetustudengid Eesti koolidesse oma kodumaad tutvustama. Programmis osalevad vahetustudengid (ERASMUS jms.) viivad oma Eestis viibimise ajal läbi väikesemahulise projekti, mille raames külastavad nad Eestimaa koole, tutvustades erinevate tegevuste läbi Eesti koolilastele oma kodumaad ja kultuuri. Programm rakendab välistudengite potentsiaali Eesti koolilaste erinevate kultuuride alase teadlikkuse tõstmiseks ja silmaringi laiendamiseks, Teiselt poolt lubab selline võimalus osalevatel välistudengitel kogeda õpetajate ja õpilastega suheldes Eesti elu selliseid kihistusi, millega nad ülikooli, ühiselamu, kultuuriasutuste ja tudengiürituste vahet kulgedes kokku ei puutu. Seega ei kasva programmi tulemusena mitte üksnes Eesti koolilaste teadmised teistest maadest, vaid ka osalevate välistudengite teadmised Eestist ja meie kultuurist.

 

ÜHISKOND JA POLIITIKA

 

Eesti Kodanikuühiskonna nädal

Kodanikuühiskonna Nädal (lühidalt EKÜN) on üks Eesti suurimatest kolmanda sektori iga-aastastest sündmustest. Selle eesmärgiks on demokraatia ja kodanikuühiskonna arendamine ning iga kodaniku panustamisvõimalustele tähelepanu pööramine. Tegu on ühe Domuse kõige väljakutsuvama, aga samal ajal ka kõige põnevama meeskonnaga. Liituma ootame inimesi, kel on huvi kodanikuühiskonna vastu ning mõningasi varasemaid kogemusi kas ürituste korraldamise, veebilehtede, meedia või turunduse valdkondades. Loe lähemalt siit.

 

Poliitika eestuba

Kui sina poliitikaga ei tegele, tegeleb poliitika sinuga ikkagi. Debatisarjas "Poliitika eestuba" toome diskussioonilauda tegevpoliitikuid ja eksperte, et neilt keerutamata ja otsekoheselt küsida, mis meie kõigi ühises riigis ikkagi toimub. Teeme tööd selle nimel, et tuua publik arvamusliidritele lähemale, muuta igapäevapoliitika arusaadavamaks ja luua mitmesuunalist diskussiooni. Seniste teemade seas oleme käsitlenud nii Euroopa Stabiilsusmehhanismi ja parteide rahastamist kui Rahvakogu ja samasooliste abielusid. Meeskonnaga ootama liituma ühiskondlike huvidega noori, kel on indu ja soovi poliitika teemalist diskussiooni arendada ja mitmekesistada.


Inimõiguste mõtteruum

Inimõigused ei ole ainult õigus elule ja internetile. Sellega, mis on inimõigused, miks nad on head ja kuidas neid kasutada, tegeleb "Inimõiguste mõtteruum". Läheneme teemadele praktiliselt, lahendame päriselulisi ülesandeid, vaatame filme, peame debatte ja arutelusid. Ürituste eesmärgiks on, et pärast iga mõttetuba lahkub osalenu, relvastatud kirega olla parem inimene ning teadmistega, kuidas astuda vastu ükskõik millisele diskrimineerimisele.

 

TERVIS, TOITUMINE JA KESKKOND

 

Tervise ja keskkonna sari

Sarja ürituste eesmärk on tekitada diskussiooni erinevatel tervise ja keskkonnaga seotud teemadel, arutada nende valdkondade probleemide üle ja otsida lahendusi. Samuti püüame edendada tervislikke eluviise ja keskkonnasõbralikku käitumist ning parandada tervise- ja keskkonnateadlikkust. Igal üritusel esinevad oma valdkonna eksperdid, kellele publik küsimusi esitada saab. Kuna tegemist on uue meeskonnaga, mille esimene üritus veel ees ootab, on kõigil uutel liikmetel võimalik osaleda ka ürituste formaadi viimistlemises. Meeskonda on oodatud kõik, kelle huvid kattuvad sarja eesmärkidega ning kes väärtustavad puhast elukeskkonda ja täisväärtuslikku toitu ning usuvad, et paljusid tänapäeval laialt levinud probleeme on mõistlikum ennetada kui nende tagajärgedega tegeleda.

 

Toiduantropoloogia teemaliste ürituste sari

Tõenäoliselt on söömine magamise järel teine igapäevaselt enim aega nõudev tegevus. Toit on aga midagi palju enamat kui pelgalt kõhutäide. Kaloritest olulisemad on söögi maitse, välimus, lõhn ja toitaineline koostis. Kus, millal ja üheskoos kellega sööme - see on peegeldus meist ja meie sotsiaalsest staatusest. Mille poolest erinevad maailma rahvaste toitumisharjumused? Mida ja miks on harjunud sööma eestlased? Millist funktsiooni täidavad toitumiskeelud? Milline on toidu rituaalne tähendus? Kuidas sarnanevad anoreksia, buliimia ja kulturism? Laktoosi- ja gluteenivabad eined, toortoitlus ja ökomärgised - kas midagi tähenduslikumat kui vaid ajutine trend? Mil viisil võib toit muutuda peamiseks eneseväljendusviisiks? Kas erinevad talumatused on ikka bioloogiliselt põhjendatud? Need on küsimused, millele sisukate vastuste otsimisega tegeleb toitumisteemaliste ürituste sari. Ole enamat kui lihtsalt kuulaja ja ühine meeskonnaga, et muuta iga üritus meeldejäävaks!


Mine tagasi liitumise lehele ›