Minevikuga toimetulek - Eesti lähiminevik läbi erinevate põlvkondade silmade

Selleks, et Eesti riik saaks liikuda edasi ühtse tuleviku poole, tuleb esmalt lahendada minevikuga seotud probleemid, arusaamad, dogmad, eelarvamused jne.


Antud teema vajaks palju laiemat kõlapinda nii poliitikas, meedias kui ka tavainimeste hulgas. Eestis toob iga rahvusliku ajalooteadvuse puhang kaasa üsna segase, et mitte öelda tuleohtliku olukorra. Keegi on alati rahulolematu ja meil kipuks justkui olema mitu ajalugu. Ajaloo arutamise muudab esmalt keeruliseks see, et tegelikult viitab see sõna kahele erinevale nähtusele: minevikule ja selle tõlgendusele. Kui minevikke saab olla ainult üks, siis mineviku tõlgendusi on paratamatult palju. /…/ Me oleme harjunud elama aegadel, mil on üritatud kehtestada üht ainuõiget mineviku tõlgendust. Aga tegelikult ei ole ajalooline teadmine kunagi lõplik ja muutumatu, vaid ta on pidevas saamises. Iga põlvkond konstrueerib oma ajaloo. Eesti häda on pigem selles, et me ei arutle oma mineviku üle piisavalt, ei paku erinevaid tõlgendusi, vaid otsime kramplikult ühte ainuõiget vastust.“ (Marek Tamm, Eesti Päevaleht, 28.01.2006)


Selleks, et Eesti riik saaks liikuda tulevikku, tuleb mõista meie minevikku, mitte loota, et see kaob. Eesti riik oli 50 aastat okupeeritud võõrriigi poolt ja seda ei muuda miski. Eesti rahval on sellest ajast kindlasti nii häid kui halbu asju kaasa võtta, kuid peamine peaks olema see, et inimesed suudaksid läheneda minevikule objektiivselt.

Antud hetkel on möödunud juba pea 20 aastat taasiseseisvumisest ning see peaks olema piisav aeg, et inimesed suudaks vaadata minevikule objektiivselt, mõelda selgeks toonased vead ja head ning nendest õppida.


19.10.2009: Ajalooõpetuse mõju minevikupildi kujunemisele

26.10.2009: „Rikas Eesti, Vaene Eesti

9.11.2009: „Meedia mõju minevikule ja tänapäevale

30.11.2009: Psühholoogiline aspekt minevikupildi kujunemisel

14.12.2009: „Sotsiaalne staatus


Projektijuht: Kadri Luude, kadri055 (at) hotmail.com


Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.