Minevikuga toimetulek kui tuleviku võimekus

Uute demokraatiate esilekerkimisega endistes post-kommunistlikes riikides on kolmele demokraatia teooria nurgakivile – demokraatlikud režiimid kannustavad osavõttu avalikust elust, demokraatlikud režiimid tekitavad ja kasvatavad usaldust üksteise suhtes, kodanike osalemine avalikus elus viib usalduse kasvuni ühiskonnas – esitatud väljakutse. Demokraatia post-kommunistlikes riikides ei näi investeerivat ei usalduse genereerimisse, efektiivsetesse sotsiaalse koostöö võrgustikesse ega ühisväärtuste loomisse – seega aspektidesse, milles nähakse sotsiaalse kapitali väljendust. Antud projektil oli kaks üldist eesmärki. Esiteks, tõstatada ja edendada avalikku diskussiooni Eesti ühiskonna seisundit ja arengusuundi puudutavalt. Teiseks, vastata küsimusele, miks Lääneriikide demokraatia ja sotsiaalse kapitali mudel ei tööta Eestis (ja ka teistes post-kommunistlikes riikides) ning mil moel oleks võimalik tõsta sotsiaalse sidususe taset ühiskonnas. Projekti käigus läbiviidud seminaridele olid oodatud kõik meie ühiskonna arengutendentside suhtes huvi tundvad kodanikud, eelkõige tudengid, õpetajad, arvamusliidrid ja ajakirjanikud.


Toimunud üritused:

17.02.2006 Kuidas mineviku pärand mõjutab rahvuse identiteedi kujunemist?

10.03.2006 Kuidas kriisid mõjutavad inimloomust ja ühiskonna arengut?

24.03.2006 Sotsiaalne kapital kui ühiskondliku ja tehnoloogilise innovatsiooni alustala


Projekti toetas Avatud Eesti Fond.