Mäluvara

Projekt seisneb mitte-eestlaste mälestuste kogumise aktsioonis, mis keskendub küsimusele, kuidas ja millistel inimlikel motiividel  nad Eestisse elama asusid ning siin oma elu sisse seadsid. Sihtrühma moodustavad seega nüüdseks eakamad inimesed, kes ei sündinud Eestis, vaid saabusid siia aastatel 1940-1990. Kuid aktsiooni kaasatakse ka nooremaid inimesi (sealhulgas eestlasi, aga ka vene koolinoori ja kultuuriseltside liikmeid), kes vajaduse korral abistavad vanemaid mälestuste kirjapanemisel või salvestamisel. 

Tähelepanu! Muutunud on projekti Mäluvara veebilehe aadress! Projektiga saab lähemalt tutvuda siin: http://maluvara.edicypages.com/

Projekti alguses teavitatakse avalikkust alanud aktsioonist, avaldades vastavaid üleskutseid ajakirjanduses (nii vene- kui ka eestikeelsetes väljaannetes) ning kontakteerudes koostööst eeldatavalt huvitatud organisatsioonidega (koolid, kultuuriseltsid jm). Projekti meeskond töötab saabuvad materjalid läbi ning kajastab tulemusi projekti veebilehel  nii vene kui ka eesti keeles (tõlkides tekste vene ja eesti keele vahel). Lisaks kohtuvad projektijuht ja assistent ka  ise inimestega ning salvestavad nende mälestusi. Mälestustest tehakse valik, millest projekti lõpptulemusena valmib raamatu käsikiri. (Raamatu kirjastamine ja sellega seotud tegevused moodustaksid projekti teise faasi.) Käesoleva projekti lõpul toimub Domus Dorpatensises seminar, kus võetakse kokku projekti tulemused ja selle käigus saadud kogemused. 

Projekti raames talletatud mälestused moodustavad andmekogu, mis ilmselt pakub tulevikus huvi ajaloolastele, sotsiaalteadlastele või laiemalt kultuurist huvitatud inimestele. Lisaks neile reaalsetele tulemustele (meediakajastused, raamatu käsikiri, andmekogu) soodustab projekt dialoogi erinevate etniliste gruppide vahel: eestlased saavad konkreetse motiivi suhelda teistest rahvustest inimestega, ilmutades nende elulugude vastu huvi, mis ühtlasi tähendab lugupidamiseavaldust; mitte-eestlased saavad projekti tulemusena sõnumi (konkreetselt ka osalejatele saadetavate tänukirjade näol), et Eesti kultuur väärtustab nende kogemusi, ning võimaluse jätta oma jälg eestikeelsesse kultuuriruumi. 


Projektist räägiti 12. oktoobril 2010  Vikerraadio saates "Uudis+", mis on järelkuulatav siin: 
http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1422471 

Projekti lõpuseminar toimus 17. augustil 2011.

Projektijuht: Mirjam Lepikult, mirjam.lepikult (at) mail.ee 

Projekti toetavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. 


Tagasi teiste projektide juurde