Keskkonnasõbraliku ja säästliku ehituse propageerimine

Projekti eesmärgiks oli suurendada keskkonnateadlikkus ning teadlikumad valikud ökoloogilise ja säästva ehituse teemal.

Alaeesmärgid

  1. Lühidalt säästva ehituse põhimõtteid ning kohaliku päritoluga looduslikke siseviimistlusmaterjale tutvustav infovoldik;
  2. Teoreetilised-praktilised seminarid.

Lühidalt säästva ehituse põhimõtteid ning kohaliku päritoluga looduslikke

siseviimistlusmaterjale tutvustav infovoldik “Miks eelistada looduslikke materjale?” võimaldab saada infot Eestis lihtsalt kättesaadavatest ja lihtsalt kasutatavatest siseviimistlusmaterjalidest, mis sobivad nii uutele hoonetele kui vanade majade renoveerimiseks. Voldiku trükiarv on 5000. Säästva Renoveerimise Infokeskuste kaudu jõuab trükis huvilisteni üle Eesti. Tartus on võimalik voldikut leida Keskkonnahariduskeskusest ning Safran kauplusest.

Toimunud seminarid olid väga edukad, kahel seminaril kokku oli 109 osalejat.

Esimene seminar kandis pealkirja "Inimesele sobiva kodu otsinguil. Saviehitusest meil ja mujal", seda viis läbi Jaanud Viese (OÜ Looduskeskus, MTÜ Savimaja). Teise seminari teemaks oli „Ökoloogilised värvid - valikud ja võimalused?", seda viisid läbi Jane Ansmann (Safran OÜ) ja Tea Jänes (SRIK Tartu).

Kahe seminari jooksul käsitleti ökoehituse üldiseid põhimõtteid ja filosoofilist tausta, lähemalt tutvustati erinevaid saviehitustehnikaid ja ökoloogilisi värve koos näitlike materjaliga. Praktilises töötoas oli seminaril osalejatel vôimalus segada erinevatest koostisosadest ökoloogilisi värve ning saada infot erinevate värvide kasutusvõimaluste kohta.


Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.