Kas lahkuda või jääda?

“Kas lahkuda või jääda?” projekti eesmärk oli noorte teadlikkuse tõstmine  õppimis- ja töötamisvõimalustest Euroopas ning sellega kaasnevatest nõudmistest, juriidilistest aspektidest, ohtudest. Projekti üks alameesmärkidest oli juhtida tähelepanu ühiskonnas valitsevatele probleemidele seoses noorte lahkumisega välismaale. Mis on selle trendi negatiivsed tagajärjed ning teisalt, kas Eesti riik võiks sellest ka kasu saada? Samuti pakkus projekt võimaluse avardada teadmisi, kus, kuidas ja millistel tingimustel tasuks töötada, ennast täiendada, millistele aspektidele tuleks tähelepanu pöörata ning millest hoiduda. Projekti peamised sihtgrupid olid    1) keskkooliõpilased, 2) kutsekoolide õpilased, 3) üliõpilased ja 4) arstiteaduskonna tudengid. Projekt tõstatas mitmeid küsimusi: Kellel on Eestis hea elada? Kas peamiseks lahkumise põhjuseks on raha või põhimõtted? Millised on Eestis või välisriigis elamise positiivsed ja negatiivsed küljed? Projekti käigus andsid erinevatest elamis- ja õppimistingimustest Euroopas ülevaate oma ala professionaalid ja noored inimesed, kellel on välisriigis elamise ja õppimise kogemus. Projekt toimus 2005. aasta maikuus.


Toimunud üritused:

16.05.2005 Seminar kutseharidus- ja üldhariduskoolide õpilastele

18.05.2005 Seminari üliõpilastele ja arstitudengitele

25.05.2005 Konverents


Projekti toetasid Euroopa Noored ja Hasartmängumaksu Nõukogu.