DOMUS 2017

ARENGUKAVA 2014-2017Sel poolaastal võtame ühiselt ette ühe inspireeriva vaate Domuse tulevikku. Vastame koos sellistele olulistele küsimustele: 1) Mis on Domuse roll Eesti ühiskonnas täna? 2) Milline võiks see olla aastal 2017? 3) Mida peame selleks tegema, et meie roll oleks oluline ja mõjus? Ning me teeme seda ühiselt, et siis loodud visioon ka koos ellu viia!
ARENGUKAVA LOOMISE PROTSESS:#1 ARENGUKAVA SISENDI KOGUMINE

Sisendit ootame kõigilt Domuse osapooltelt. Nii liikmetelt (uutelt ja vanadelt olijatelt), nõukogult, juhatuselt ning Akadeemia ja SEIKU meeskondadelt.


KÕIGILT osapooltelt kogume sisendit veebi teel, sellesama lehe all.

LIIKMETELT kogume sisendit Sügiskoolis (19.-20.10).

AKADEEMIA, SEIKU ja MAJANDUSVALDKONNA meeskondadelt kogume sisendit

    eraldi kohtumiste raames oktoobrikuu jooksul.

NÕUKOGU annab oma panuse arengukavasse oma oktoobrikuisel koosolekul.#2 ARENGUKAVA SISENDI ANALÜÜS

Arengukava protsessi veab eest arengukava töögrupp, kuhu kuulub Domuse juhatus, kõigi valdkondade juhid ning nõukogu esindajad. Töögrupp kogub antud sisendi kokku, analüüsib seda ning sünteesib sellest kokku Arengukava 2014-2017 esimese mustandi hiljemalt 2013. aasta lõpuks.


Sellele dokumendile saavad siis kommentaare anda kõik Domuse osapooled - nii need, kes enne sisendit andsid, kui ka välised osapooled, nagu meie partnerid või kliendid.#3 VALMIS ARENGUKAVA

Arengukava 2014-2017 saab lõplikult valmis maikuiseks nõukogu koosolekuks, kui see kinnitatakse ning seda juuni algusest rakendama hakatakse.
ANNA OMA SISEND:

Email again: